Home » FAQ » Varför ska vår fiberförening vara medlem i Västfiber?

Varför ska vår fiberförening vara medlem i Västfiber?

Västfiber hjälper till att hålla koll på de senaste kraven och affärsmöjligheterna på fibermarknaden. Vi ger stöd i upphandlingar och erbjuder dokumentlagring, administrativa och ekonomiska system som gör att du kan ägna dig åt att hålla kontakten med medlemmarna och utveckla din bygd. Det innebär att föreningarna kan fortsätta att äga sina nät själva och de behöver inte sälja till marknadsaktörer. Ta gärna kontakt genom att skicka in formuläret eller ringa till någon av oss.