Home » FAQ » Vilket är Västfibers geografiska upptagningsområde?

Vilket är Västfibers geografiska upptagningsområde?

Västfiber täcker ungefär det som är Fyrbodal, dvs Bohuslän från Uddevalla och norrut samt Dalsland och Vänersborg/Trollhättan-området.