Home » Om oss

KRAFTSAMLING OCH STÖD

Västfiber samlar och stödjer lokala fiberföreningar, bidrar till samordningsvinster och affärsutveckling. Vi erbjuder våra medlemmar: Affärsutveckling och omvärldsbevakning, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling, samordning av dokument och regelverk, gemensamma upphandlingar, administrations- och ekonomitjänster samt hemsida med dokumentlagring och medlemsregister.

SYFTE

Västfibers syfte är att samverka i affärer och underlätta praktiskt för lokala fiberföreningar, så att de kan fortsätta äga sina nät. När vi samordnar våra resurser och kopplar ihop våra nät, kan vi hitta lösningar som förenklar vardagen och förbättrar ekonomin för våra medlemsföreningar.

VISION

Västfibers vision är att många fiberföreningar väljer att fortsätta äga sina nät och samarbeta för att utveckla affärsverksamheten. Tillsammans är vi en resurs och en kraft att räkna med på landsbygden.

MÖT OSS PÅ VÄSTFIBEER

Några av de som har startat upp och driver utvecklingen inom Västfiber

2017-08-08 7B2B7159_2

Kjell-Åke Karlsson

Har varit ordförande i Skredsviks fiber och tog initiativet till Västfiber när han insåg att de lokala fiberföreningarna behöver hjälp för att orka. Har stort kontaktnät, är uppdaterad och kunnig i det mesta.

 

 

2017-08-08 7B2B7174_2

Filip Nystedt

Aktiv i uppbyggnad av Högås Fiber sedan start. Arbetar inom Västfiber med administration, ekonomi och upphandlingar samt har ansvar för medlemsportalen Min Fibersida.

Eiwor Backelund Jacobsson

Ordförande i Forshällabygden Fiber,
har lång erfarenhet av kommunikation,
ledarskapsfrågor och landsbygdsutveckling.