Home » Leaderprojektet

Leaderprojektet

Leader Bohuskust och gränsbygd, Leader Södra Bohuslän  och Jordbruksverket har beslutat om stöd för projektet Uppstart av förvaltningsorganisation. Syftet med projektet är att utveckla en gemensam förvaltningsorganisation för fiberföreningar som ska underlätta deras arbete med förvaltning, ekonomi, upphandlingar mm

Målet med projektet är att Västfiber ska ha skapat administrativa system för drift och dokumentation, hemsida med IT-struktur samt ha tagit fram en affärsplan.

Motiveringen är att projektet fullföljer ett omfattande arbete så att landsbygden ska ha tlllgång till väl fungerande digital infrastruktur. Projektet ökar attraktivitet och främjar inflyttning. Projektet ger en grund för nya affärsidéer och påverkar unga människors attityd till landsbygdsboende.

Västfiber söker nu ytterligare ett projekt hos Leader Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal eftersom det geografiska området som föreningen täcker är indelat i tre Leaderområden.

Leader+färg (1)                              EU_flagga