Home » Vanliga frågor

Just nu finns cirka 20 medlemsföreningar med över 5000 medlemmar i de enskilda föreningarna. Vår ambition är att vi ska fortsätta öka vårt medlemsantal så att vi är en kraft att räkna med, både vad gäller upphandlingar och förhandlingar.

Västfiber täcker ungefär det som är Fyrbodal, dvs Bohuslän från Uddevalla och norrut samt Dalsland och Vänersborg/Trollhättan-området.

Västfiber hjälper till att hålla koll på de senaste kraven och affärsmöjligheterna på fibermarknaden. Vi ger stöd i upphandlingar och erbjuder dokumentlagring, administrativa och ekonomiska system som gör att du kan ägna dig åt att hålla kontakten med medlemmarna och utveckla din bygd. Det innebär att föreningarna kan fortsätta att äga sina nät själva och de behöver inte sälja till marknadsaktörer. Ta gärna kontakt genom att skicka in formuläret eller ringa till någon av oss.

I medlemskapet ingår alltid erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling, omvärldsbevakning, tillgång till gemensamma dokumentmallar, samordning av principer samt gemensam hemsida och dokumentlagring av avtal mm. Fler tillval kan fås mot en tilläggskostnad:

  • Egen hemsida baserad på Västfibersidan.
  • Medlemsregister med inloggning för den enskilde medlemmen och koppling.till avtalsdatabasen.
  • Fakturering, bokföring, bokslut, momsrapportering.
  • Avropa ramavtal för t ex KO och serviceavtal.

Om du är en fastighetsägare som vill ha fiber till ditt hus, så ska du gå med i den lokala fiberförening som finns där du bor. Adressen till de lokala fiberföreningar som är medlemmar i Västfiber hittar du här.

pdf-file-xxl

Öppnas i nytt fönster

Load More